Wednesday, October 17, 2007

Tortur - nu på dansk!

Læs mit indlæg i Information her:

http://information.dk/148402

Labels:

Monday, October 15, 2007

Swiss people on garbage collection day

Yes, it looks like the paper going out - but it's the paper going in. Stacked nicely and raped up neatly with string - THE SAME string.
The same time consuming exorcise on cardboard - same string again.
Look at this! Having a 42,5 hour working week does not qualify as too much time on there hands either.

Labels:

Paragraf 20 spørgsmål til Statsministeren

Her bringer jeg et referat fra folketingssalen fra den 6. ddecember 2006

Døm selv.Spm. nr. S 1226

2) Til statsministeren af:
Frank Aaen (EL):
»Var statsministeren orienteret om, at den amerikanske regering ikke ville overholde Genèvekonventionen i Afghanistan, da danske soldater i foråret 2002 overlod krigsfanger i amerikansk varetægt?«

Kl. 13.15

Frank Aaen (EL):
Vi ved, at Danmark i starten af 2002 gik i krig i Afghanistan, og vi ved, at i den vedtagelse, der blev fremsat
i Folketinget om den krig, stod det klart, at forudsætningen var, at alle kombattanter i krigen skulle overholde Genèvekonventionen. Vi ved også, at Danmark tog fanger i Afghanistan, og at vi udleverede fanger til USA's varetægt. Det tror jeg der er enighed om, så jeg skal selvfølgelig ikke spørge om, hvorvidt statsministeren er enig i det. Men vi ved i dag også, at før vi tog fanger og udleverede dem til amerikanerne, havde USA ved præsidenten den 7. februar 2002 vedtaget, at ingen fanger, der blev taget
i Afghanistan - fra Taleban eller fra Al-Qaeda - kunne nyde Genèvekonventionens rettigheder og blive betragtet som krigsfanger. Det er jo interessant, for det betyder, at Danmark har forpligtet sig til at ville overholde Genèvekonventionen, og deri ligger, at man ikke må overlade folk til et land, som ikke overholder Genèvekonventionen. Alligevel overlod vi fanger til USA, og vi ved, at de kunne være endt på Guantánamo.

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Jeg vil gerne helt generelt slå fast, at regeringen fra første færd har lagt afgørende vægt på, at alle skal leve op til deres internationale forpligtelser, herunder Genèvekonventionerne, og jeg tror, det er rigtigt at sige, at Danmark internationalt har ry for at være et land, der om nogen står vagt om Genèvekonventionerne og lever op til dem.
Jeg må derfor også tilbagevise direkte eller indirekte påstande om, at regeringen på forhånd skulle have vidst - for slet ikke at sige accepteret - at tilbageholdte i Afghanistan ikke ville blive behandlet ordentligt af de amerikanske styrker.
Jeg vil gerne understrege, at regeringens holdning var, er og fortsat vil være, at uanset formel status som krigsfanger eller ej skal tilbageholdte personer behandles humant. Dette indebærer selvsagt, at tortur eller anden form for mishandling ikke må finde sted, og det er i øvrigt noget, den amerikanske regering helt har tilsluttet sig.
Det afgørende for regeringen er, at USA har forsikret om, at alle tilbageholdte under alle omstændigheder skal behandles humant og på en måde, som er i overensstemmelse med principperne i tredje Genèvekonvention.
De konkrete omstændigheder i forbindelse med videregivelsen af tilbageholdte til amerikansk varetægt i Afghanistan i foråret 2002 vil blive nærmere beskrevet i den redegørelse, som regeringen har bebudet vil komme om kort tid. Jeg vil dog allerede nu slå fast, at jeg ikke har haft nogen informationer om, at de tilbageholdte, som danske styrker overdrog til amerikanske styrkers varetægt, skulle være blevet udsat for tortur eller mishandling.

Frank Aaen (EL):
Statsministeren taler udenom og har gjort det gentagne gange før. Det centrale i Genèvekonventionen er, at når man i en krigshandling tager fanger, er det krigsfanger, der skal have krigsfangers rettigheder. Det er det, Danmark har skrevet under på, det er det, Danmark har sagt at man vil forfølge og gøre alt for bliver overholdt.
Det er også det, vi har skrevet under på, forstået på den måde, at man ikke må overlade fanger, man har taget, til et andet land, hvis det land ikke har evner og vilje til at overholde Genèvekonventionen - i sin helhed og ikke bare efter eget forgodtbefindende.
Det er altså på det tidspunkt, hvor Danmark går i krig, og hvor vi tager fanger, at statsministeren og regeringen har et papir i hånden fra George Bush, hvori der står, at alle fanger fra Al-Qaeda og alle fanger fra Taleban, der er taget
i Afghanistan, ikke nyder beskyttelse i henhold til Genèvekonventionens artikel 3 og artikel 4 og derfor ikke bliver anerkendt som krigsfanger, og det er der, regeringen begår en overtrædelse af Genèvekonventionen, som de i øvrigt aldrig har informeret Folketinget om.

Den fg. formand (Jens Vibjerg):
Ja tak. Jeg må minde om, at taletiden kun er 1 minut. Så er det statsministeren.

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Hr. Frank Aaens fremstilling er aldeles forkert. Jeg vil gerne slå fast, at det er fast dansk politik, at tilbageholdte ikke kan overgives til andre stater, såfremt det konkret vurderes, at de risikerer tortur eller mishandling; det er fuldstændig fast dansk politik.
Hr. Frank Aaens fremstilling af den amerikanske position er aldeles forkert. Den fremgår af en meddelelse, en beslutning fra præsident Bush den 7. februar 2002, hvoraf det
i øvrigt fremgår, at Genèvekonventionerne finder anvendelse i relation til Taleban - i modsætning til, hvad hr. Frank Aaen påstod - og det fastslås, at alle tilbageholdte under alle omstændigheder skal behandles humant og på en måde, som er i overensstemmelse med principperne i Genèvekonventionerne.

Kl. 13.20

Frank Aaen (EL):
Nu overlod vi dem faktisk til et land, hvorom vi på det tidspunkt vidste, at de ikke overholdt reglerne imod tortur og mishandling. Allerede på det her tidspunkt blev folk jo sendt med den første flyver med afgang til Guantánamo; allerede her kunne vi læse i de første avisrapporter, at mennesker blev mishandlet i amerikansk varetægt; allerede her havde en dansk tolk udsendt med militæret fortalt den danske militære ledelse, at folk blev mishandlet i amerikansk varetægt. Så vi vidste, at der var noget galt. Vi vidste, at det her var resultatet.
Må jeg så også lige sige - og her misinformerede statsministeren Folketinget - at i det papir, der behændigt refereres fra, står der udtrykkeligt i punkt 2 C og 2 D, at hvad angår Taleban og hvad angår Al-Qaeda, så gælder Genèvekonventionens artikel 3 og artikel 4 efter George Bushs opfattelse ikke, og derfor var det en overtrædelse, at Danmark bare, også i henhold til konventionen, overlod de her mennesker til amerikanerne.

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Hr. Frank Aaens forkerte påstande bliver ikke rigtigere af at blive gentaget. Det, der er det afgørende, og det, som regeringen hele tiden meget åbent har lagt frem her i Folketinget, er, at den amerikanske regering fra begyndelsen har slået fast, at alle tilbageholdte under alle omstændigheder skal behandles humant og på en måde, som er i overensstemmelse med principperne i Genèvekonventionerne. Det er, hvad der er sagt fra amerikansk side. Det er, hvad regeringen har svaret på gentagne spørgsmål her i Folketinget.

Den fg. formand (Jens Vibjerg):
Så er det hr. Rune Lund som medspørger.

Rune Lund (EL):
Så er mit spørgsmål til statsministeren: Hvornår hørte statsministeren for første gang om, at USA ikke overholder Genèvekonventionerne i Afghanistan? Hvornår var det? Hvis statsministeren ikke kan huske den præcise dato, så måned eller årstal. Det er spørgsmålet.

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Selve udgangspunktet for hr. Rune Lunds spørgsmål er forkert,
i og med at amerikanerne allerede ved præsidentens beslutning af 7. februar har meddelt, at under alle omstændigheder skal alle tilbageholdte behandles humant og på en måde, som er i overensstemmelse med principperne i Genèvekonventionerne.

Rune Lund (EL):
Skal det forstås sådan, at det memo, som er lavet den 7. februar 2002, og som klart beskriver, at USA ikke vil overholde Genèvekonventionen, er den tolkning af Genèvekonventionen, som også statsministeren og den danske regering har?

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Som jeg sagde før, så er det fuldstændig fast dansk politik, at vi fra dansk side ikke udleverer tilbageholdte til stater, hvis vi efter en konkret vurdering skønner, at der er risiko for tortur eller mishandling.

Den fg. formand (Jens Vibjerg):
Så er det hr. Holger K. Nielsen som medspørger.

Holger K. Nielsen (SF):
Jeg har bemærket, at statsministeren ligesom George W. Bush siger, at det er principperne i Genèvekonventionen, man overholdt. Det er ikke selve konventionen. Det er jo det, som åbner for den specielle amerikanske fortolkning, og som vi havde en lang, lang diskussion om i 2002 og 2003, hvor det netop kom frem, at Guantánamofangerne blev mishandlet. Og det, jeg synes er fantastisk, er, at den danske regering vedvarende kan hævde, at de ikke kendte til mishandling af fanger fra amerikansk side.
Vi havde her i Folketingssalen i spørgetiden i februar 2002 en stor debat omkring behandling af Guantánamofangerne, hvor Røde Kors havde været meget bekymret over det, og hvor man lagde vægt på, at Genèvekonventionen skal overholdes i sin fulde længde og i sin helhed. Den debat var voldsom dengang i foråret 2002. Derfor kan det ikke passe, at den danske regering var uvidende om amerikanske mishandlinger.

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Jeg er faktisk utrolig glad for formuleringen i hr. Holger K. Nielsens seneste spørgsmål, fordi det jo viser korrekt, at allerede i februar 2002 var der her i Folketinget helt åbne drøftelser - og det var der jo i det hele taget og har været hele tiden - hvor regeringen har svaret, nøjagtig hvad jeg har svaret her. Dermed ligger der jo også i formuleringen af hr. Holger K. Nielsens spørgsmål en kraftig tilbagevisning af alle påstande, som jeg har hørt fremsat om, at regeringen skulle have misinformeret Folketinget. Det har været en fuldstændig åben drøftelse. Regeringen har hele tiden fuldstændig åbent lagt sin holdning frem, og derfor er jeg så taknemlig for hr. Holger K. Nielsens formulering af spørgsmålet, fordi det jo en gang for alle afliver venstrefløjens falske påstande om, at regeringen har misinformeret Folketinget.

Kl. 13.25

Holger K. Nielsen (SF):
Regeringen bliver ved med at misinformere Folketinget, hvilket man også gjorde dengang. For sandheden er, at der var fangemishandlinger fra amerikansk side. Det vidste man. Sandheden er, at regeringen har fejlinformeret Folketinget om den konkrete sag i Afghanistan, som den her film omhandler. Det skal vi nok vende tilbage til. Så den der form for sofisme synes jeg vi skal holde uden for debatten i dag.
Hvad der bare er utroligt, er, at statsministeren og regeringen vedvarende kan påstå, at man var uvidende om fangemishandlinger fra amerikansk side, og det er det, som bl.a. er misinformationen af Folketinget hele vejen igennem, nemlig at man har påstået, at det ikke fandt sted. Og det kan bare ikke passe, fordi der var mishandlinger. Det var fremme
i pressen. Derfor holder statsministerens indlæg overhovedet ikke.

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
Jeg ved bestemt ikke, hvor hr. Holger K. Nielsen har sine informationer fra. Jeg har overhovedet ingen informationer om, at de personer, som i første omgang blev tilbageholdt af danske soldater og derefter overgivet til amerikanerne, skulle have været udsat for mishandling. Jeg er ikke i besiddelse af de informationer.

Den fg. formand (Jens Vibjerg):
Så er det hr. Frank Aaen for et afsluttende spørgsmål.

Frank Aaen (EL):
Statsministeren fortsætter jo med sine citatfusk, f.eks. i sætningen om, at alle fanger skal behandles i overensstemmelse med principperne i Genèvekonventionen. Der står jo også: i det omfang, at det er passende til at samvirke med den militære nødvendighed. Og 10 linjer højere oppe i samme papir, som der citeres fra, står der, at Al-Qaeda og Taleban ikke er omfattet af Genèvekonventionens artikel 3 og 4, og det betyder, at de ikke er anerkendt som krigsfanger. Det var jo en nødvendighed for amerikanerne at sige, at de ikke var krigsfanger. For hvis de accepterede dem som krigsfanger, kunne de ikke putte dem i Guantánamo. Det er jo det, der er hele humlen.
På den måde har statsministeren i virkeligheden ved at godkende den argumentation, der ligger i Bushs redegørelse, accepteret logikken bag Guantánamo, der jo ikke svarer til, hvad regeringen senere har oplyst os om, nemlig at den var imod Guantánamo.
Jeg synes, statsministeren skulle tage at tænke over, at det her er mennesker. Det er mennesker, som vi allerede dengang hørte om risikerede mishandling, fordi amerikanerne mishandlede folk. Og det er mennesker, som vi ved i den periode, hvor vi tog fanger, dagligt blev sat på flyvere og sendt af sted til Guantánamo, hvor nogle af dem sidder den dag i dag, og hvor nogle måske sidder i hemmelige fængsler, vi ikke engang kender navnet på. Det er det, der er realiteten.

Statsministeren (Anders Fogh Rasmussen):
For det første: Jeg har ingen informationer om, at de 34 personer, der blev tilbageholdt af danske soldater og derefter afleveret til amerikanerne og i øvrigt derefter hurtigt løsladt, skulle være blevet mishandlet. Jeg har ikke de informationer. Det bygger på rene påstande fra venstrefløjen.
For det andet: Jeg vil sige, at vi har været fuldstændig åbne om grundlaget, nemlig at den amerikanske holdning er den, at uanset hvordan man opfatter den juridiske status for disse personer, så skal de under alle omstændigheder behandles humant i overensstemmelse med principperne i Genèvekonventionerne.
Jeg tror, at hr. Frank Aaen måske skulle have afventet den redegørelse, som regeringen kommer med, før han stillede sine spørgsmål, men tilsyneladende har hr. Frank Aaen jo haft så travlt med at få stillet sine spørgsmål - de skulle jo indleveres senest kl. 12 i fredags - inden hr. Frank Aaen, vil jeg tro, har haft lejlighed til at se den pågældende film.

Hermed sluttede spørgsmålet.

Labels:

Latest

OK here is the espressomachine at work: CafaxOlympia - Yeah! It makes great coffee. The Swiss love great coffee and respect it. They just payed 300 CHF to get it fixed - in Denmark people wouldn't even spend 100 CHF on a new "coffeemachine" - cheep bastards. Drinking four cups at once isn´t too much izzz IITTT!!!!
There is an election going on down here - of cause I can't vote I'm not Swiss. ( I thought Denmark was the only country with such an old law)I just don´t understand why anybody would vote for Patric Bateman? ... And whom is this guy Jans that he is going to beatup? What's this the gorilla team formed a parti? - now threating people on a national scale or what?

Labels: ,

Sunday, October 14, 2007

The Fog

Sunday morning at 9
Posted by Picasa

Saturday, October 13, 2007

Ny bog!

Mine gode ven Palle Sigsgaaards nye bog er udkommet fredag d. 12 okt -læs anmeldelsen i Information her:

http://information.dk/147994

Friday, October 12, 2007

Tortur - nu på dansk!

Argumentet for brug af tortur er, hvis det kan skaffe ”oplysninger der kan forhindre terror i Danmark”. Når man taler om personer der under tortur kommer med ”oplysninger der kan forhindre terror i Danmark” er det dét retoriske fænomen der på engelsk hedder: ”the smoking gun”. Det er den tænkte situation hvor man tilfældigvis sidder med en person der faktisk VED at det vil ske et terroranslag. Sagen er bare den, at man som forhørsleder IKKE ved dette.

En efterretningstjeneste arbejder med tusindvis af oplysninger samtidig. Det er som at finde en nål i en høstak, hvor man ikke ved hvor stor høstakken er og heller ikke om der er en nål. En optrævling af et muligt terroranslag består således af: e-mails, telefonsamtaler, sms’er , anonyme tips, overvågningsmetoder m.m. der hver især, ikke tegner et klart billede af hvad der skal ske. Kun evnen til at danne det samlede overblik skaber denne klarhed efter en kritisk gennemgang af alle kilder og informationer - det er klassisk efterretningsarbejde. I den sammenhæng er et udsagn afgivet under tortur ikke specielt vigtigt eller brugbart i det store puslespil.

Se forløbet for dig:

I et land torturerer man en person som måske har ”oplysninger der kan forhindre terror i danmark”. Et udsagn som PET eller FE har svært ved at vurderer kvaliteten af – taler mistænkte sandt eller har han interesse i at lyve om andre? Skal forhørslederen finde en ”dansk-terrorist” til den nye samarbejdspartner? Så skal det hele oversættes – er der kulturelle eller lokale lag vi ikke får oversat som er vigtige? Altså skaber disse tortur afhøringer ikke dette kunstige klarsyn vi ser igen og igen i spillefilm og tv-serier.

Til gengæld må man åbne øjnene og stille sig selv og andre det fundamentale spørgsmål:

Ville det ikke være bedre hvis danske agenter selv torturerede de berygtede personer med ”oplysninger om terror i danmark” – så vi have 1. eller 2. håndskilder og på den måde få en langt mere kvalitativ information hvor vi ville kunne stille meget specifikke spørgsmål til såvel mistænktes person som til dennes udsagn. Samtidig kunne vi jo så stemme om, om torturen skulle inkludere elektrisk stød på kønsorganerne eller vi skulle gå skridtet videre og sige lemlæstelse er i orden. Det er ubehagelige spørgsmål som kræver svar og det er så nemt at lade andre gøre vores beskidte arbejde for os under dække af at vi ikke har noget med det at gøre. Lad os kalde en spade for en spade. I Danmark tager vi til udlandet og torturer folk. Så kunne vi tilbyde asyl til de fejlagtigt torturerede mennesker som et plaster på såret.

Accepten af tortur har så langt rækkende konsekvenser for Danmark at det er svært at se enden.

Der er tale om et paradigme skift i dansk udenrigspolitik, en holdning der går fuldstændig imod vores humanistiske tradition i hele Norden, hvor respekten for det enkelte menneske og det enkelte menneskes værdi er selve fundamentet for vores værdifællesskab. Var målet ikke at alle skulle have ret til retfærdig og ordentlig behandling - lige som vi har det i danmark? Hvornår skal vi indførte tortur i danmark?

Syntes du ikke det klinger lidt hult når danmark samtidig opfordrer disse lande til ikke at anvende tortur?

Hvor er jeres anstændighed?

Monday, October 01, 2007

AFSLØRING: Brian Mikkelsen på vej mod verdensherredømme!


Brian Mikkelsens klon-hær overtager snart hele verden. Her en aktuel klon afsløret i den Schweiziske valgkamp.
"Lukas Engelberger" - stiller oven i købet op for Conservative Volks Partei - man prøver ingen gang at skjule det!
Posted by Picasa