Wednesday, January 09, 2008

Plan for at rede verden

1. Udarbejde en detaljeret plan for begrænsning / nedgang i befolkningstilvækst globalt.

2. Udarbejde en detaljeret plan for hvordan det globale overordnede mål om et evigt mer forbrug, ændres til et bæredygtigt mål om mindre forbrug

3. stoppe ødelæggelsen af skoven og havet, jorden og luften og regererer samme.

4. finde folk der er vil være med at rede verden

5. implementering

Labels: